GEOGRAFIE

Dr. J.H. Halbertsma (1789-1869)

DADERPROFIEL

 

Een belangrijk hulpmiddel voor de identificatie van schrijvers van anonieme of pseudonieme boeken is het daderprofiel. In een daderprofiel worden alle relevante inlichtingen bijeengebracht, die kunnen leiden tot de identificatie van de schrijver. Met behulp van een daderprofiel heb ik al eens eerder gewerkt voor het aantonen van het auteurschap van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn, die als een 18de eeuwse mystificatie werd beschouwd en laatstelijk toegeschreven werd aan de verkoper van het boek Reinier de Graaf jr., nadat eerder de koper van het boek Mr. Cornelis van Alkemade van het bedrog beschuldigd werd. Met behulp van het daderprofiel kwam echter vast te staan, dat de werkelijke schrijver de vermaarde 17de eeuwse historicus Petrus Scriverius (1567-1660) geweest is. De resultaten van het daderprofiel werden vervolgens bevestigd door vergelijkend tekstonderzoek. Van bedrog bleek trouwens geen sprake, veeleer van een wetenschappelijke exercitie om een rijmkroniekje te schrijven naar voorbeeld van die van Melis Stoke, maar dan gebaseerd op eigen onderzoek van Scriverius. Ook de koper en de verkoper van de Rijmkroniek bleken te goeder trouw te hebben gehandeld, maar waren de dupe van een misvatting met betrekking tot de aard van de Rijmkroniek.

 

Een zelfde profiel is opgesteld voor het Oera Linda Boek. Ook daar is minutieus gezocht naar onderscheidende kenmerken van de tekst, die in de richting van een schrijver of schrijverscollectief zouden kunnen wijzen. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen de inhoud en vormgeving van de tekst. Hiernaast enkele karakteristieke onderdelen van het daderprofiel.